Методична робота – це система дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації, професійної майстерності та активізацію творчого потенціалу кожного педагогічного працівника.

Від рівня компетентності педагога, його педагогічної майстерності та здібностей до професійного розвитку залежить підвищення якості навчально-виховного процесу та його результативність.


Метою діяльності методичної служби є науково-методичне забезпечення діяльності закладу, впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій, передового педагогічного досвіду, створення оптимальної системи методичних заходів, які максимально відповідають потребам, запитам, інтересам педагогічного колективу.

Методична служба Палацу здійснює інформаційне забезпечення з проблем освіти, педагогіки, психології, працює над вдосконаленням методичної культури педагогів, забезпечує умови для їх професійного вдосконалення та самореалізації.

Діяльність методичної служби Палацу спрямована на розв’язання таких організаційно-педагогічних, методично-координаційних та психолого-педагогічних завдань:

 • програмно-методичне забезпечення стратегічних напрямів діяльності закладу;
  активізація організаційно-координуючої ролі закладу у розвитку художньо-естетичного напрямку позашкільної освіти;
 • удосконалення роботи функціональних структур закладу: педагогічної, художньої та методичної ради, методичних та творчих об’єднань, відділів, гуртків тощо;
 • підвищення ефективності та якості навчально-виховного процесу через впровадження інноваційних технологій, організацію самоосвітньої та професійно-творчої діяльності педагогів, вивчення та узагальнення кращого педагогічного досвіду, впровадження сучасної портфоліотехнології в систему атестаційної роботи закладу;
 • удосконалення аналітичної та інформаційно-методичної роботи;
 • методичний супровід атестації педагогічних працівників;
 • підвищення рівня професійної компетентності шляхом проведення активних форм методичної роботи з педагогами;
 • активний пошук та організація педагогічним колективом результативних форм роботи з обдарованими дітьми;
 • продовження діяльності на впровадження проектних технологій;
 • підвищення престижу працівників позашкільного закладу освіти, зміцнення кадрового потенціалу закладу;
 • соціально-психологічний супровід та формування психологічної компетентності суб’єктів навчально-виховного процесу;
 • впровадження тренінгових програм щодо розвитку творчого потенціалу вихованців, формування навичок здорового способу життя, подолання негативних явищ в учнівському соціумі;
 • розробка та видання методичних матеріалів;
 • налагодження та підтримка партнерських зв’язків з іншими навчальними закладами та громадськими організаціями з метою реалізації освітніх проектів і програм;
 • створення єдиного інформаційного поля для покращення професійно-творчої взаємодії педагогів (Інтернет-ресурси, друковані видання, інформаційно-методичний банк).