УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

ПАЛАЦ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

 

 

 

Навчальна програма

  гуртка «Умілі ручки»

 

 

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПАЛАЦ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

 

 

ПОГОДЖЕНОПротокол засідання

методичної ради

Палацу учнівської молоді

 

«___» ___________ 20__ р.  № __

СХВАЛЕНОНМР ММК

Управління освіти

Луцької міської ради

Протокол № ____

«___» ____________ 20__ р.

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

 

з позашкільної освіти

художньо-естетичного напряму

гуртка

«Умілі ручки»

 

2 роки навчання

 

 

 

м. Луцьк – 2014

 

Програма адаптована керівником гуртка «Умілі ручки» Луцького Палацу учнівської молоді Щебет Оксаною Петрівною.

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Декоративно-ужиткове мистецтво, з-поміж інших видів народного мистецтва, є унікальним у вирішенні завдань як художнього так і особистісного розвитку, громадянського і духовного становлення вихованців. Це зумовлено не тільки природою сприймання декоративно-ужиткового мистецтва, а й тим, що вже в ранньому віці ця діяльність становить одну з найдоступніших і емоційно-захоплюючих форм творчості.

Декоративно-ужиткове мистецтво органічно увійшло до сучасного побуту і продовжує розвиватися, адже дає можливість дитині проявити свою індивідуальність, втілити задум, відчути радість творчості.

Навчальна програма реалізується у гуртку «Умілі ручки» художньо-естетичного напряму та розрахована на вихованців віком від 7 до 13 років.

Мета програми – створення умов для творчої самореалізації дитини засобами декоративно-ужиткового мистецтва.

Основні завдання:

-               виховувати повагу до історичного минулого нашого народу;

-               формувати уявлення та знання про українські традиції та культуру, народні ремесла;

-               збагачувати духовний світ дітей, навчати їх розуміти прекрасне, цінувати його, створювати самим;

-               розвивати асоціативне, нестандартне, композиційне, об’ємно-просторове мислення, почуття форми, руху, матеріалу, кольору, розвивати конструктивні вміння;

-               навчати плануванню та організації трудового процесу, самостійному пошуку шляхів вирішення творчих завдань.

 

Навчальна програма передбачає 2 роки навчання:

1-й рік – початковий рівень – 144 год. на рік, 4 год. на тиждень;

2-й рік – основний рівень – 216 год. на рік, 6 год. на тиждень.

 

Перший рік навчання передбачає знайомство з різними видами декоративно-ужиткового мистецтва, зокрема з аплікацією, витинанкою, ліпленням з пластиліну та солоного тіста, писанкарством тощо. Під час занять діти навчаються самостійно створювати нескладні за задумом і за виконанням роботи в тій чи іншій техніці. Вивчають правила поєднання кольорів, симетрію, пропорції, тощо.

Другий рік навчання передбачає більш детальне вивчення різних видів декоративно-ужиткового мистецтва і технік виконання. Діти самостійно створюють ескіз задуманого виробу, оцінюють ступінь якості готової роботи, аналізують недоліки. Вихованці основного рівня навчання стають учасниками міських, обласних, всеукраїнських виставок і конкурсів з декоративно-ужиткової творчості.

Протягом навчання діти набувають необхідних умінь пошукової діяльності. Тому однією з форм роботи з вихованцями гуртка є екскурсійна діяльність.

Усі практичні роботи будуються за принципом від простого до складного.

Навчальна програма гуртка «Умілі ручки» створена на основі програм «Етнолялька», «Бісероплетіння», «Петриківський розпис», «Ліплення», «Квілінг», «Паперопластика», «Оригамі»  зі збірника «Позашкільні програми для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку», рекомендованого Міністрерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 01.06.2013 № 1/11-9332).

Програма гуртка може використовуватись під час проведення занять у гуртках, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, що затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 р. № 651 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1123 від 10.12.2008 р.).

Керівник гуртка в установленому порядку може вносити зміни до розподілу навчального часу на вивчення окремих тем програми, враховуючи рівень підготовки, вік, інтереси вихованців, стан матеріально-технічної бази закладу, в якому працюють гуртки.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

-               правилабезпеки праці при роботі з колючими та ріжучими інструментами, з клеєм, лаком, сіллю, аніліновими барвниками, вогнем;

-               історію виникнення, основні техніки та прийоми виконання вищезазначених видів декоративно-прикладного мистецтва;

-               послідовність виконання робіт;

-               інструменти та матеріали для роботи;

-               правила поєднання та утворення кольорів;

-               вимоги до якості готового виробу.

Вихованці мають вміти:

-               організувати робоче місце;

-               виконувати правила безпеки праці при роботі;

-               проектувати власні, більш складні за задумом та за технікою виконання ескізи виробів;

-               гармонійно підбирати та поєднувати кольори;

-               проводити завершальне оформлення виробу;

-               визначати ступінь якості готового виробу, усувати недоліки;

-               спроектувати та виготовити якісний виріб для участі у конкурсах, виставках різних рівнів, а також провести захист своєї авторської роботи.

Вихованці мають набути досвід:

-               створення якісних виробів за власним проектом;

-               участі у виставках та конкурсах різних рівнів. 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

 1. Агопова І., Давидова М. 100 кращих оригамі для дітей. – Москва, 2010.
 2. Вагенер К. Мансфілд С. 222 ідеї до нового року і Різдва. Вид-во «Ранок», – М.: «Веста», 2011.
 3. Вербицька З. Витинанки. – Тернопіль, 2009.
 4. Горбачова Г. Н. Бонсай. – М.: ЗАТ «Фитон», 2002.
 5. Гончар В.В. Модульне оригамі – Москва, 2009.
 6. Корнієнко Г. Добруцький І. Мистецтво кольорів  – М.: МАВП «Комп’ютерні системи», 1992.
 7. Кузьмина Т.А. Декоративные бутылки и вазы – Ростов-на-Дону, 2006.
 8. Манько В. Найкращі писанки – Тернопіль, 2009.
 9. Пацык А.А. Игрушки из солёного теста – Мир книги, 2010.
 10. Пластилінові фігурки тварин. Крок за кроком – Донецьк: Скіф, 2009.
 11. Репіленко Л. Аплікація з природного матеріалу – Тернопіль, 2008.
 12. Сколоздра І. Живопис на склі. / Альбом /. – К.: Мистецтво, 1990.
 13. Фирсова А. Чудеса из солёного теста – Москва, 2009.
 14. Школа ремесел. Художнє витинання з паперу. Тістопластика. – Київ: «Шкільний світ», 2009.
 15. Штучні квіти – Київ: «Знання», 1992.