318_big
Особливо важливим періодом у процесі соціалізації є підлітковий вік. Це початок формування самостійних поглядів, оцінок, стійкої системи понять, суджень про навколишній світ та про себе і своє місце у світі. У цей період відбувається формування і становлення особистості, психологічна адаптація підлітків до сучасного життя, включення їх до активної соціалізації, а також існує реальна можливість здійснення корекції соціальної поведінки і самоусвідомлення особистості.


Метою гуртка є: розвиток життєвої компетентності підлітка, його формування як соціально благополучної, морально та естетично розвиненої особистості.

Основні завдання:

• розвиток життєвої компетентності;

• виховання творчої особистості;

• розвиток умінь та навичок конструктивного спілкування та розв’язання конфліктів;prof

• сприяння формуванню організаторських та лідерських здібностей;

• стимулювання творчої і соціальної активності;

• становлення підлітка як творця і проектувальника власного життя.

При проведенні занять використовуються такі методи й прийоми, як робота в малих групах, робота в парах, мозковий штурм, рольові ігри, ділові ігри, дискусії, анкетування, коло ідей, розв’язування проблемних і пізнавальних завдань, тренінгові вправи, дебати, інтерв’ю, аналіз ситуації, аналіз аргументів «за» і «проти» тощо.