СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА 

«Найкращий спосіб зробити дітей хорошими – це зробити їх щасливими»

О.Уальд


Соціально–психологічна служба – це спільна діяльність психолога та соціального педагога.

Соціальний педагог – Діброва Ольга Михайлівна

Психолог – Шокало Людмила Вікторівна 

Загальна інформація

Завдання соціально-психологічної служби Палацу учнівської молоді полягають у сприянні повноцінному особистісному і духовному розвитку вихованців; створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку, до плідної навчальної діяльності; виявленні найбільш ефективних форм організації навчально-виховного процесу.

Працівники соціально-психологічної служби керуються етичним кодексом психолога та соціального педагога,  дотримуються педагогічної етики, поважають гідність особистості. Вони будують свою діяльність на основі доброзичливості, довіри у тісному співробітництві з усіма учасниками навчально-виховного процесу. Працівники служби пропагують здоровий спосіб життя, підвищують рівень психологічних знань співробітників, батьків та вихованців Палацу учнівської молоді.

Принципом роботи служби є конфіденційність. Працівники зберігають професійну таємницю, не поширюють відомостей, отриманих у процесі психологічної та соціально-педагогічної діагностики або корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди людині чи її оточенню.

Метою діяльності служби Палацу учнівської молоді є створення сприятливих соціально-психологічних умов для творчого розвитку особистості дітей та підлітків на різних вікових етапах.

Основні види діяльності служби:

Діагностична – оцінювання та психологічне обстеження дітей, батьків та педагогів, їхніх творчих об’єднань та колетивів; вивчення джерел негативного соціального та психологічного впливу на дітей та підлітків та можливостей його попередження тощо.

Корекційна – здійснення психолого-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та індивідуальному розвитку і поведінці, схильність до правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціальної корисної життєвої перспективи.

Консультативна – проведення індивідуальних та групових консультацій, а також, надання порад та рекомендацій вихованцям Палацу, їх батькам та педагогам.

Профілактична – сприяння вихованню в гуртківців потреби в дотриманні норм та правил поведінки відповідно до суспільних норм і цінностей, здорового способу життя. Своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі тощо.

Просвітницька – проведення тематичних бесід та занять для педагогів, батьків та гуртківців.

Прогностичнапрогнозування на основі спостережень та досліджень динаміки розвитку соціальної ситуації, що впливає на особистість та групу.

Правозахисна – забезпечення дотримання норм охорони та захисту прав дітей та підлітків.

Організаторська – забезпечення змістового дозвілля дітей та підлітків, залучення сім’ї та представників громадськості до соціально-педагогічної діяльності в навчальному закладі.

Л. Шокало, О. Діброва