Відділ дошкільного розвитку дітей «Маленька школа» був відкритий у 1991 році. Саме тут для діток, яким виповнилося 5 років, відкриваються двері у дивовижну країну Знань. Мандруючи її шляхами, діти вчаться читати і рахувати, здобувають перші знання з англійської мови, поринають в чарівний світ музики і танцю. Випробовують себе в ролі художника.


Мета діяльності школи:
- турбота про всебічний розвиток дитини;
- виявлення нахилів і здібностей;
- знайомство з різними видами мистецтва;
- надання елементарних навчальних знань;
- сприяння формування у дитини неординарного мислення, сприйняття світу;
- залучення до гуртків та колективів ПУМ.

У 2012-2013 навчальному році в «Маленькій школі» сформовано 11 груп, а це близько 200 дітей, охоплених дошкільною підготовкою.

Заняття проводять висококваліфіковані педагоги – знавці своєї справи. Всі вони мають вищу педагогічну освіту і досвід роботи з дітьми дошкільного віку.
«Маленька школа» працює за державними національними програмами виховання і навчання дітей дошкільного віку. Зокрема це програми «Дитина», «Я у світі» та «Впевнений старт».

Упродовж навчального року діти проходять програму за такими напрямками:

- рідна мова – навчання проходить за нестандартною системою – за допомогою кубиків і таблиць М.О.Зайцева. Використання цієї методики дозволяє в ігровій невимушеній формі оволодіти навиками читання. Діти не сидять статично за партами, вони постійно рухаються. На кінець навчального року більшість дітей повністю оволодівають знаннями і навиками з читання, передбаченими програмою дошкільного навчання;

- математика – важливе значення для розвитку пізнавальної активності має формування у дітей початкових математичних уявлень, що дозволяють орієнтуватися в кількісних, просторових та часових відношеннях. На заняттях діти знайомляться з числами та цифрами, математичними знаками, вчаться співвідносити числа з групами предметів, порівнювати їх, виконувати дії додавання та віднімання. Все це подається у доступній для дітей дошкільного віку ігровій формі;

- англійська мова – навчання дітей проводиться за методикою асоціативних символів. Це ігровий метод, який покращує сприймання і відтворення інформації, спираючись на властиве кожній дитині вміння уявляти та фантазувати. Він розвиває образне мислення дитини, дає можливість складний навчальний матеріал перетворити в простий, а найнудніший – зробити цікавим. Малеча знайомиться з дивним світом англійської граматики через цікаві ігри, пісні, вірші, загадки, діалоги, вчаться розуміти її на слух та спілкуватися нею в усній формі, на основі засвоєного матеріалу;

- малювання – на цих заняттях педагог відкриває дітям мистецький світ краси і гармонії, пробуджує творчі здібності дитини і бажання займатися різними видами художньої діяльності (малювання, аплікація, ліплення). Потрапляючи в чарівний світ кольорів та фарб, діти відтворюють в малюнках власні емоції, настрій, розвивають творчу активність, ініціативність, образне мислення, вчаться сприймати красу навколишнього світу, уявляти і фантазувати;

- музика – це складова частина всебічного виховання дітей: естетичного, морального і фізичного. Створення на занятті радісної, приємної для кожної дитини атмосфери, яка допомагає увійти в чарівний світ музично-естетичних почуттів і образів, долучає дитину до музики з раннього віку. Пізнання життя через музику дає дитині можливість по-новому побачити навколишній світ, розширити кругозір;

- хореографія – основна мета занять полягає у вихованні хореографічно-музичних навичок, формуванні правильної постави, підвищенні фізичної та розумової працездатності, всебічного розвитку, інтересу до хореографії. Виконання основних вимог до знань і вмінь досягається через ігри, що поступово переростають у танцювальні вправи й таночки, доступні для дітей даного віку. На заняттях дошкільники задовольняють потребу в руховій активності, одночасно залучаючись до світу прекрасного;

- логіка – на заняттях психолог працює з дітьми над розвитком логічного мислення, (порівняння, узагальнення, класифікація, систематизація і змістовним співвідношення). Формуються передумови розвитку творчого мислення, шляхом залучення вправ, спрямованих на розвиток фантазії, уяви, вміння генерувати нові ідеї.

На заняттях педагоги використовують різноманітні форми роботи, націлені на всебічний розвиток дитини з врахуванням її індивідуальних особливостей.
Організовуються театралізовані уроки та різноманітні свята, відкриті уроки для батьків, уроки-казки, уроки-подорожі, виховні заходи і т. ін.

З метою психологічної підтримки дітей, стимулювання соціальної впевненості дитини в собі та допомоги їй краще підготуватись до навчання в школі, введено посаду практичного психолога. Протягом року ним здійснюється психологічний супровід навчально-виховного процесу, під час якого проводиться діагностична та корекційно-розвивальна робота з дітьми. Особливе місце в діяльності «Маленької школи» займає робота з батьками. Для них проводяться різноманітні заходи: батьківські збори, консультації, курс лекцій психолога, зустріч з логопедом, з вчителями початкових класів загальноосвітніх шкіл, створено інформаційний куточок.

«Маленька школа» – це доріжка, яка веде до успішного навчання в справжній школі.